Du lịch - CAD Network

Du lịch - CAD Network

Du lịch - CAD Network

Du lịch - CAD Network

Du lịch - CAD Network
Du lịch - CAD Network

Du lịch

Du lịch toàn công ty 2017

Nhằm mục đích nâng cao tinh thần làm việc và đoàn kết của toàn thể nhân viên công ty sau một năm làm việc và phấn đấu. Mỗi năm công ty đều tổ chức tham quan du lịch cho toàn thể nhân viên cty . Qua những chuyến đi tham quan du lịch cùng nhau, những thành viên công ty tích cực tham gia các trò chơi vận động tập thể mang tinh thần đoàn kết và xây dựng. Thể hiện tinh thần trẻ, nhiệt huyết đóng góp cho sự phát triển bền vững của toàn thể cán bộ nhân viên công ty. 

Du lịch toàn công ty 2017