◆Scan tại Văn phòng của chúng tôi (Offsite) - CAD Network

◆Scan tại Văn phòng của chúng tôi (Offsite) - CAD Network

◆Scan tại Văn phòng của chúng tôi (Offsite) - CAD Network

◆Scan tại Văn phòng của chúng tôi (Offsite) - CAD Network

◆Scan tại Văn phòng của chúng tôi (Offsite) - CAD Network
◆Scan tại Văn phòng của chúng tôi (Offsite) - CAD Network

◆Scan tại Văn phòng của chúng tôi (Offsite)

                                  •Nhân viên CAD Nework sẽ đến địa điểm của khách hàng nhận tài liệu và chuyển về công ty CAD Network.

                                  •Sau khi scan hoàn tất, chúng tôi giao trả Phương tiện lưu trữ (Ổ cứng, DVD, USB…) chứa ảnh scan cùng toàn bộ tài liệu giấy tận nơi cho khách hàng.

                                  •Ngoài ra công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ hủy dữ liệu gốc đối với khách hàng có nhu cầu. Quy trình scan được thực hiện những bước sau: